Server Time (On Page Load): วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา07:30 น. | ออนไลน์ 12 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


เจ้าหน้าที่หอพักจุฬาฯ

บุคลากรหอพักนิสิตจุฬาฯ

สถิติ
 
ข้อมูลบุคลากรหอพัก
ข้อมูลเจ้าหน้าที่สำนักงานหอพักนิสิต จุฬาฯ

มนัส สมคะเน
มนัส สมคะเน
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ (ระบบคอมพิวเตอร์)
สังกัด: หอพักนิสิต สำนักบริหารกิจการนิสิต