Server Time (On Page Load): วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา07:12 น. | ออนไลน์ 18 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


เจ้าหน้าที่หอพักจุฬาฯ

บุคลากรหอพักนิสิตจุฬาฯ

สถิติ
 
ข้อมูลบุคลากรหอพัก
ข้อมูลเจ้าหน้าที่สำนักงานหอพักนิสิต จุฬาฯ

จิรายุ  สุขสบาย
จิรายุ สุขสบาย
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ช่างหอพักนิสิต (ช่างงานหอพัก)
สังกัด: สำนักระบบกายภาพ