Server Time (On Page Load): วันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา05:56 น. | ออนไลน์ 38 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


เมนูสำหรับนิสิตหอพัก

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 

Bed Status
ตึกจำปา ชั้นที่ : 2 | 3 | 4 | 5

สถานะเตียง ตึก จำปา ชั้น2

ห้อง 201
A
B
C
D
ห้อง 202
A
B
C
D
ห้อง 203
A
B
C
D
ห้อง 204
A
B
C
D
ห้อง 205
A
B
C
D
ห้อง 206
A
B
C
D
ห้อง 207
A
B
C
D
ห้อง 208
A
B
C
D
ห้อง 209
A
B
C
D
ห้อง 210
A
B
ห้อง 211
A
B
C
D
ห้อง 212
A
B
C
D
ห้อง 213
A
B
C
D
ห้อง 214
A
B
C
D
ห้อง 215
A
B
C
D
ห้อง 216
A
B
C
D
ห้อง 217
A
B
C
D
ห้อง 218
A
B
C
D
ห้อง 219
A
B
C
D
E