Server Time (On Page Load): วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา17:06 น. | ออนไลน์ 53 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


เมนูสำหรับนิสิตหอพัก

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 

Bed Status
ประกาศ

เปิดให้จองเตียง จองห้อง ทางอินเตอร์เน็ต
กรุณายื่นความจำนงทางอินเตอร์เน็ต ตามวัน เวลา ที่กำหนด


ตึกจำปี ชั้นที่ : 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

สถานะเตียง ตึก จำปี ชั้น11

ห้อง 1101
A
B
C
D
ห้อง 1102
A
B
C
D
ห้อง 1103
A
B
C
D
ห้อง 1104
A
B
C
D
ห้อง 1105
A
B
C
D
ห้อง 1106
A
B
C
ห้อง 1107
A
B
C
D
ห้อง 1108
A
B
C
D
ห้อง 1109
A
B
C
D
ห้อง 1110
A
B
ห้อง 1111
A
B
C
D
ห้อง 1112
A
B
C
D
ห้อง 1113
A
B
C
D
ห้อง 1114
A
B
C
D
ห้อง 1115
A
B
C
D
ห้อง 1116
A
B
C
ห้อง 1117
A
B
C
D
ห้อง 1118
A
B
C
D
ห้อง 1119
A
B
C
D
ห้อง 1120
A
B
C
D