Server Time (On Page Load): วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา15:55 น. | ออนไลน์ 58 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


เมนูสำหรับนิสิตหอพัก

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 

Bed Status
ประกาศ

เปิดให้จองเตียง จองห้อง ทางอินเตอร์เน็ต
กรุณายื่นความจำนงทางอินเตอร์เน็ต ตามวัน เวลา ที่กำหนด


ตึกจำปี ชั้นที่ : 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

สถานะเตียง ตึก จำปี ชั้น13

ห้อง 1301
A
B
C
D
ห้อง 1302
A
B
C
D
ห้อง 1303
A
B
C
D
ห้อง 1304
A
B
C
D
ห้อง 1305
A
B
C
D
ห้อง 1306
A
B
C
ห้อง 1307
A
B
C
D
ห้อง 1308
A
B
C
D
ห้อง 1309
A
B
C
D
ห้อง 1310
A
B
C
D
ห้อง 1311
A
B
C
D
ห้อง 1312
A
B
C
D
ห้อง 1313
A
B
C
D
ห้อง 1314
A
B
C
D
ห้อง 1315
A
B
C
D
ห้อง 1316
A
B
C
ห้อง 1317
A
B
C
D
ห้อง 1318
A
B
C
D
ห้อง 1319
A
B
C
D
ห้อง 1320
A
B
C
D