Server Time (On Page Load): วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา16:06 น. | ออนไลน์ 66 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


เมนูสำหรับนิสิตหอพัก

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 

Bed Status
ประกาศ

เปิดให้จองเตียง จองห้อง ทางอินเตอร์เน็ต
กรุณายื่นความจำนงทางอินเตอร์เน็ต ตามวัน เวลา ที่กำหนด


ตึกจำปี ชั้นที่ : 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

สถานะเตียง ตึก จำปี ชั้น2

ห้อง 201
A
B
C
D
ห้อง 202
A
B
C
D
ห้อง 203
A
B
C
D
ห้อง 204
A
B
C
D
ห้อง 205
A
B
C
D
ห้อง 206
A
B
C
ห้อง 207
A
B
C
D
ห้อง 208
A
B
C
D
ห้อง 209
A
B
C
D
ห้อง 210
A
B
ห้อง 211
A
B
C
D
ห้อง 212
A
B
C
D
ห้อง 213
A
B
C
D
ห้อง 214
A
B
C
D
ห้อง 215
A
B
C
D
ห้อง 216
A
B
C
ห้อง 217
A
B
C
D
ห้อง 218
A
B
C
D
ห้อง 219
A
B
C
D
ห้อง 220
A
B
C
D