Server Time (On Page Load): วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา16:43 น. | ออนไลน์ 40 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


เมนูสำหรับนิสิตหอพัก

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 

Bed Status
ประกาศ

เปิดให้จองเตียง จองห้อง ทางอินเตอร์เน็ต
กรุณายื่นความจำนงทางอินเตอร์เน็ต ตามวัน เวลา ที่กำหนด


ตึกจำปี ชั้นที่ : 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

สถานะเตียง ตึก จำปี ชั้น3

ห้อง 301
A
B
C
D
ห้อง 302
A
B
C
D
ห้อง 303
A
B
C
D
ห้อง 304
A
B
C
D
ห้อง 305
A
B
C
D
ห้อง 306
A
B
C
ห้อง 307
A
B
C
D
ห้อง 308
A
B
C
D
ห้อง 309
A
B
C
D
ห้อง 310
A
B
C
D
ห้อง 311
A
B
C
D
ห้อง 312
A
B
C
D
ห้อง 313
A
B
C
D
ห้อง 314
A
B
C
D
ห้อง 315
A
B
C
D
ห้อง 316
A
B
C
ห้อง 317
A
B
C
D
ห้อง 318
A
B
C
D
ห้อง 319
A
B
C
D
ห้อง 320
A
B
C
D