Server Time (On Page Load): วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา15:07 น. | ออนไลน์ 46 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


เมนูสำหรับนิสิตหอพัก

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 

Bed Status
ประกาศ

เปิดให้จองเตียง จองห้อง ทางอินเตอร์เน็ต
กรุณายื่นความจำนงทางอินเตอร์เน็ต ตามวัน เวลา ที่กำหนด


ตึกจำปี ชั้นที่ : 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

สถานะเตียง ตึก จำปี ชั้น4

ห้อง 401
A
B
C
D
ห้อง 402
A
B
C
D
ห้อง 403
A
B
C
D
ห้อง 404
A
B
C
D
ห้อง 405
A
B
C
D
ห้อง 406
A
B
C
ห้อง 407
A
B
C
D
ห้อง 408
A
B
C
D
ห้อง 409
A
B
C
D
ห้อง 410
A
B
C
D
ห้อง 411
A
B
C
D
ห้อง 412
A
B
C
D
ห้อง 413
A
B
C
D
ห้อง 414
A
B
C
D
ห้อง 415
A
B
C
D
ห้อง 416
A
B
C
ห้อง 417
A
B
C
D
ห้อง 418
A
B
C
D
ห้อง 419
A
B
C
D
ห้อง 420
A
B
C
D