Server Time (On Page Load): วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา15:45 น. | ออนไลน์ 48 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


เมนูสำหรับนิสิตหอพัก

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 

Bed Status
ประกาศ

เปิดให้จองเตียง จองห้อง ทางอินเตอร์เน็ต
กรุณายื่นความจำนงทางอินเตอร์เน็ต ตามวัน เวลา ที่กำหนด


ตึกจำปี ชั้นที่ : 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

สถานะเตียง ตึก จำปี ชั้น5

ห้อง 501
A
B
C
D
ห้อง 502
A
B
C
D
ห้อง 503
A
B
C
D
ห้อง 504
A
B
C
D
ห้อง 505
A
B
C
D
ห้อง 506
A
B
C
ห้อง 507
A
B
C
D
ห้อง 508
A
B
C
D
ห้อง 509
A
B
C
D
ห้อง 510
A
B
ห้อง 511
A
B
C
D
ห้อง 512
A
B
C
D
ห้อง 513
A
B
C
D
ห้อง 514
A
B
C
D
ห้อง 515
A
B
C
D
ห้อง 516
A
B
C
ห้อง 517
A
B
C
D
ห้อง 518
A
B
C
D
ห้อง 519
A
B
C
D
ห้อง 520
A
B
C
D