Server Time (On Page Load): วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา16:22 น. | ออนไลน์ 45 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


เมนูสำหรับนิสิตหอพัก

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 

Bed Status
ประกาศ

เปิดให้จองเตียง จองห้อง ทางอินเตอร์เน็ต
กรุณายื่นความจำนงทางอินเตอร์เน็ต ตามวัน เวลา ที่กำหนด


ตึกจำปี ชั้นที่ : 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

สถานะเตียง ตึก จำปี ชั้น6

ห้อง 601
A
B
C
D
ห้อง 602
A
B
C
D
ห้อง 603
A
B
C
D
ห้อง 604
A
B
C
D
ห้อง 605
A
B
C
D
ห้อง 606
A
B
C
ห้อง 607
A
B
C
D
ห้อง 608
A
B
C
D
ห้อง 609
A
B
C
D
ห้อง 610
A
B
C
D
ห้อง 611
A
B
C
D
ห้อง 612
A
B
C
D
ห้อง 613
A
B
C
D
ห้อง 614
A
B
C
D
ห้อง 615
A
B
C
D
ห้อง 616
A
B
C
ห้อง 617
A
B
C
D
ห้อง 618
A
B
C
D
ห้อง 619
A
B
C
D
ห้อง 620
A
B
C
D