Server Time (On Page Load): วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา16:57 น. | ออนไลน์ 50 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


เมนูสำหรับนิสิตหอพัก

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 

Bed Status
ประกาศ

เปิดให้จองเตียง จองห้อง ทางอินเตอร์เน็ต
กรุณายื่นความจำนงทางอินเตอร์เน็ต ตามวัน เวลา ที่กำหนด


ตึกจำปี ชั้นที่ : 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

สถานะเตียง ตึก จำปี ชั้น7

ห้อง 701
A
B
C
D
ห้อง 702
A
B
C
D
ห้อง 703
A
B
C
D
ห้อง 704
A
B
C
D
ห้อง 705
A
B
C
D
ห้อง 706
A
B
C
ห้อง 707
A
B
C
D
ห้อง 708
A
B
C
D
ห้อง 709
A
B
C
D
ห้อง 710
A
B
C
D
ห้อง 711
A
B
C
D
ห้อง 712
A
B
C
D
ห้อง 713
A
B
C
D
ห้อง 714
A
B
C
D
ห้อง 715
A
B
C
D
ห้อง 716
A
B
C
ห้อง 717
A
B
C
D
ห้อง 718
A
B
C
D
ห้อง 719
A
B
C
D
ห้อง 720
A
B
C
D