Server Time (On Page Load): วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา15:24 น. | ออนไลน์ 52 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


เมนูสำหรับนิสิตหอพัก

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 

Bed Status
ประกาศ

เปิดให้จองเตียง จองห้อง ทางอินเตอร์เน็ต
กรุณายื่นความจำนงทางอินเตอร์เน็ต ตามวัน เวลา ที่กำหนด


ตึกจำปี ชั้นที่ : 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

สถานะเตียง ตึก จำปี ชั้น8

ห้อง 801
A
B
C
D
ห้อง 802
A
B
C
D
ห้อง 803
A
B
C
D
ห้อง 804
A
B
C
D
ห้อง 805
A
B
C
D
ห้อง 806
A
B
C
ห้อง 807
A
B
C
D
ห้อง 808
A
B
C
D
ห้อง 809
A
B
C
D
ห้อง 810
A
B
ห้อง 811
A
B
C
D
ห้อง 812
A
B
C
D
ห้อง 813
A
B
C
D
ห้อง 814
A
B
C
D
ห้อง 815
A
B
C
D
ห้อง 816
A
B
C
ห้อง 817
A
B
C
D
ห้อง 818
A
B
C
D
ห้อง 819
A
B
C
D
ห้อง 820
A
B
C
D