Server Time (On Page Load): วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา16:02 น. | ออนไลน์ 67 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


เมนูสำหรับนิสิตหอพัก

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 

Bed Status
ประกาศ

เปิดให้จองเตียง จองห้อง ทางอินเตอร์เน็ต
กรุณายื่นความจำนงทางอินเตอร์เน็ต ตามวัน เวลา ที่กำหนด


ตึกจำปี ชั้นที่ : 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

สถานะเตียง ตึก จำปี ชั้น9

ห้อง 901
A
B
C
D
ห้อง 902
A
B
C
D
ห้อง 903
A
B
C
D
ห้อง 904
A
B
C
D
ห้อง 905
A
B
C
D
ห้อง 906
A
B
C
ห้อง 907
A
B
C
D
ห้อง 908
A
B
C
D
ห้อง 909
A
B
C
D
ห้อง 910
A
B
C
D
ห้อง 911
A
B
C
D
ห้อง 912
A
B
C
D
ห้อง 913
A
B
C
D
ห้อง 914
A
B
C
D
ห้อง 915
A
B
C
D
ห้อง 916
A
B
C
ห้อง 917
A
B
C
D
ห้อง 918
A
B
C
D
ห้อง 919
A
B
C
D
ห้อง 920
A
B
C
D