Server Time (On Page Load): วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา02:38 น. | ออนไลน์ 5 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่
*จำสถานะ

สถิติ
 


จองเตียง-ห้องพัก สำหรับปีการศึกษา 2560
ปิดการจองเตียง-ห้อง ทางอินเตอร์เน็ต

นิสิต ตึกพุดตาน ตึกพุดซ้อน ตึกจำปี
ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 23:59 น.นิสิตตึกจำปา
ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 23:59 น.นิสิตตึกใหม่ 17ชั้น
ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 12:00 น.

กฎระเบียบการเลือกเตียง/ห้อง/ตึก


หอพักนิสิตหญิง

  • นิสิตหอพักหญิง ตึกจำปา ตึกพุดตาน และตึกพุดซ้อน สามารถเลือกตึกจำปา ตึกพุดตาน หรือ ตึกพุดซ้อน ได้
    **ยกเว้น นิสิตจุฬาฯ-ชนบท ไม่ให้เลือกตึกพุดซ้อน


หอพักนิสิตชาย

  • นิสิตหอพักชายตึกจำปา และตึกจำปี เลือกได้เฉพาะตึกจำปีเท่านั้่น
    แต่ไม่ให้เลือก ชั้น2 ชั้น3 ชั้น4 และชั้น5 ตั้งแต่ 501-516ตึกใหม่ 17ชั้น

  • เลือกได้เฉพาะตึกใหม่ 17ชั้น เท่านั้น

  • นิสิตหญิง เลือกได้เฉพาะ ชั้น 2 และชั้น 6-12

  • นิสิตชาย เลือกได้เฉพาะ ชั้น 14 ตั้งแต่ 1422-1438 และชั้น 15-17