Server Time (On Page Load): วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา09:50 น. | ออนไลน์ 13 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่
*จำสถานะ

สถิติ
 


จองเตียง-ห้องพัก สำหรับปีการศึกษา 2561

201804200950 201707162359


ปิดการจองเตียง-ห้อง ทางอินเตอร์เน็ต

นิสิต ตึกพุดตาน ตึกพุดซ้อน ตึกจำปี
ตั้งแต่วันที่ 07 มิถุนายน 2560 เวลา 23:59 น.นิสิตตึกจำปา
ตั้งแต่วันที่ 07 มิถุนายน 2560 เวลา 23:59 น.นิสิตตึกใหม่ 17ชั้น
ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2560 เวลา 23:59 น.

กฎระเบียบการเลือกเตียง/ห้อง/ตึก

หอพักนิสิตหญิง

 • นิสิตหอพักหญิง ตึกจำปา และตึกพุดซ้อน สามารถเลือกได้เฉพาะตึกพุดซ้อนเท่านั้น!

หอพักนิสิตชาย

 • นิสิตหอพักชายตึกจำปี เลือกได้เฉพาะตึกพุดตานเท่านั้่น!

  แต่นิสิตโครงการดังต่อไปนี้ให้เลือกได้ที่ตึกจำปาเท่านั้น
  • 1. โครงการจุฬาฯชนบท
  • 2. โครงการจุฬาฯสงเคราะห์
  • 3. โครงการพัฒนากีฬาฯฟุตบอล
  • 4.โครงการพัฒนาเกษตรไทย

ตึกใหม่ 17ชั้น

 • เลือกได้เฉพาะตึกใหม่ 17ชั้น เท่านั้น

 • นิสิตหญิง เลือกได้เฉพาะ ชั้น 5 ตั้งแต่ 519-538 และชั้น 6-12

 • นิสิตชาย เลือกได้เฉพาะ ชั้น 14 ตั้งแต่ 1421-1438 และชั้น 15-17