Server Time (On Page Load): วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา19:55 น. | ออนไลน์ 11 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


เมนูสำหรับนิสิตหอพัก

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่
*จำสถานะ

สถิติ
 


จองเตียง-ห้องพัก สำหรับปีการศึกษา 2563

202003311955 201905141200


ปิดการจองเตียง-ห้อง ทางอินเทอร์เน็ต

นิสิตตึกพุดซ้อน ตึกจำปี
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:00 น.นิสิตตึกจำปา
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 18:00 น.202003311955 201907042359


ปิดการจองเตียง-ห้อง ทางอินเทอร์เน็ต

นิสิตตึกชวนชม
ตั้งแต่วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 เวลา 23.59 น.
202003311955 201905131500


ปิดการจองเตียง-ห้อง ทางอินเทอร์เน็ต

นิสิตตึกพุดตาน
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น.กฎระเบียบการเลือกเตียง/ห้อง/ตึก

หอพักนิสิตหญิง

 • นิสิตหอพักหญิงตึกพุดซ้อน สามารถเลือกได้เฉพาะตึกพุดซ้อนเท่านั้น!
 • ห้ามเลือกห้อง 201, 524, 801, 1124, 1401 และห้องที่สงวนสิทธิ์สำหรับนิสิตใหม่ปีการศึกษาถัดไปตามที่ประกาศ

หอพักนิสิตชาย

 • นิสิตหอพักชายตึกพุดตาน สามารถเลือกได้เฉพาะตึกพุดตานเท่านั้่น!
  ห้ามเลือกห้อง 301, 310, 501, 801 และห้องที่สงวนสิทธิ์สำหรับนิสิตใหม่ปีการศึกษาถัดไปตามที่ประกาศ
 • นิสิตหอพักชายตึกจำปา สามารถเลือกได้เฉพาะตึกจำปาเท่านั้่น!
 • ห้ามเลือกห้อง 210, 501 และห้องที่สงวนสิทธิ์สำหรับนิสิตใหม่ปีการศึกษาถัดไปตามที่ประกาศ

ตึกชวนชม

 • เลือกได้เฉพาะตึกชวนชม เท่านั้น

 • นิสิตหญิง สามารถเลือกห้องพักและเตียงได้ตั้งแต่ชั้น 2-12 ในช่องว่างพื้นสีเหลือง

 • ห้ามเลือกห้อง 201-205, 230-236, 428, 1010 และห้องที่สงวนสิทธิ์สำหรับนิสิตใหม่ปีการศึกษาถัดไปตามที่ประกาศ

 • นิสิตชาย สามารถเลือกห้องพักและเตียงได้ตั้งแต่ชั้น 13-17 ในช่องว่างพื้นสีเหลือง

 • ห้ามเลือกห้อง 1310 และ 1628 และห้องที่สงวนสิทธิ์สำหรับนิสิตใหม่ปีการศึกษาถัดไปตามที่ประกาศ