Server Time (On Page Load): วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา09:45 น. | ออนไลน์ 14 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่
*จำสถานะ

สถิติ
 


ยืนยันเตียงเดิม เพื่อพักในปีการศึกษา 2561

ประกาศ

ปิดการยืนยันเตียงเดิมทางอินเตอร์เน็ต

นิสิตหญิงตึกจำปา ตึกพุดตาน ตึกพุดซ้อน และนิสิตชายตึกจำปี
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 12:00 น.

นิสิต ตึกใหม่ 17ชั้น
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 12:00 น.
ปิดการจองเตียง-ห้อง ทางอินเตอร์เน็ต

นิสิต ตึกพุดตาน ตึกพุดซ้อน ตึกจำปี
ตั้งแต่วันที่ 07 มิถุนายน 2560 เวลา 23:59 น.นิสิตตึกจำปา
ตั้งแต่วันที่ 07 มิถุนายน 2560 เวลา 23:59 น.นิสิตตึกใหม่ 17ชั้น
ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2560 เวลา 23:59 น.