Server Time (On Page Load): วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา16:57 น. | ออนไลน์ 73 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


เมนูสำหรับนิสิตหอพัก

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


ยืนยันเตียงเดิม เพื่อพักในปีการศึกษา 2565

ประกาศ

ปิดการยืนยันเตียงเดิมทางอินเตอร์เน็ต

นิสิตตึกจำปา และตึกพุดซ้อน
ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 23:59 น.

นิสิต ตึกชวนชม
ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 23:59 น.