พิมพ์

 

การพิมพ์/ปรินต์ใบชำระค่าห้องพัก ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต


1. นิสิตล็อกอินเข้าสู่ระบบ 
ล็อกอิน

2. เมื่อคลิกที่ลิงค์ใบแจ้งชำระค่าห้องพัก
พิมพ์ใบแจ้งชำระค่าห้องพัก    พิมพ์ใบแจ้งชำระค่าห้องพัก


3. หากยังไม่ถึงวันเวลาตามที่กำหนด จะพบเพียงประกาศบอกวันเวลา ดังภาพด้านล่าง
   
พิมพ์ใบแจ้งชำระค่าห้องพัก

พิมพ์ใบแจ้งชำระค่าห้องพัก


4. หากอยู่ภายในระยะวันเวลา ตามที่กำหนด จะพบหน้าเว็บ ดังภาพด้านล่าง

พิมพ์ใบแจ้งชำระค่าห้องพัก

พิมพ์ใบแจ้งชำระค่าห้องพัก


นิสิตสามารถคลิกที่ลิงค์ ใบแจ้งชำระค่าห้องพัก เพื่อดูและพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าห้องพัก5. ตัวอย่างใบแจ้งชำระค่าห้องพัก บางส่วน 

พิมพ์ใบแจ้งชำระค่าห้องพัก
      การชำระค่าห้องพัก หอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

  • นิสิตที่มีสิทธิ์อยู่หอ ล็อกอินเข้าระบบ และพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าห้องพัก 
   ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
  • นำใบแจ้งชำระค่าห้องพัก ไปชำระเงินที่ส่วนกองคลัง อาคารจามจุรี5 ชั้น3 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
   ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น 
   หรือ นำใบแจ้งชำระค่าห้องพัก ไปชำระเงินที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ 
   หรือ ชำระผ่านตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ 
   ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
  • คำธรรมเนียมการชำระเงินค่าห้องพักผ่านธนาคาร 10 บาท โดยธนาคารจะเีรียกเก็บจากผู้ชำระเงิน

  • ต้องชำระเงินค่าห้องพักเต็มจำนวน

  • กรณีใบแจ้งชำระค่าห้องพัก มีข้อความว่า "พ้นสภาพนิสิตหอพัก" หรือ "ไม่ผ่านเกณฑ์" หรือ 
   "ไม่ได้อยู่ภาคฤดูร้อน" ซึ่งแสดงว่าใบแจ้งชำระค่าห้องพักนี้ ไม่สามารถทำธุรกรรมได้
   กรุณาติดต่อสำนักงานหอพักฯ

** ห้ามปลอมแปลงเอกสารใบแจ้งชำระค่าห้องพัก โดยเด็ดขาด ** 

ไฟล์ใบแจ้งชำระค่าห้องพัก สามารถเปิดด้วยโปรแกรม PDF Reader 

judi bola terpercaya

judi bola terpercaya

judi bola terpercaya

judi bola terpercaya

judi bola terpercaya

judi bola terpercaya

judi bola terpercaya

judi bola terpercaya

agen casino online

agen casino online

agen casino online

agen casino online

agen casino online

agen casino online

agen casino online

agen casino online

daftar joker123

daftar joker123

daftar joker123

daftar joker123

daftar joker123

daftar joker123

daftar joker123

daftar idn poker

agen slot online

agen sbobet terpercaya

daftar joker123

bandar togel online

agen slot online

daftar idn poker

daftar joker123

judi bola terpercaya

situs togel online

judi slot online

agen togel online

daftar joker123

agen sbobet resmi

judi slot online

judi slot online

agen slot online

judi slot online

slot online terbaik