Server Time (On Page Load): วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา20:12 น. | ออนไลน์ 12 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ปฏิทินกิจกรรมหอพัก

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่
*จำสถานะ

สถิติ
 


กิจกรรมหอพักนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  เลือกปีการศึกษา เลือกหมวดหมู่


หัวข้อกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562
ชื่อกิจกรรม สถานที่จัด วันที่-เดือน-ปี
สัมภาษณ์นิสิตใหม่หอพัก ปีการศึกษา 2562 (0) สำนักงานหอพักนิสิตจุฬาฯ 3 มิ.ย. 2562
สัมมนาบุคลากรและผู้ช่วยอนุสาสกหอพัก (0) จันทบุรี 22-23 มิ.ย. 2562
เตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตใหม่หอพัก (0) หอพักนิสิตจุฬาฯ 7-8 ก.ค. 2562
นิสิตใหม่หอพัก รหัส 62 พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินและนำไปชำระเงิน (0) www.rcuchula.com 11-14 ก.ค. 2562
มอบตัวนิสิตใหม่หอพัก ตึกจำปา พุดซ้อน พุดตาน (0) หอพักนิสิตตึกพุดตาน ตึกพุดซ้อน 31 ก.ค. 2562
มอบตัวนิสิตใหม่หอพักตึกชวนชม (0) ใต้ตึกหอพักอาคารชวนชม 1 ส.ค. 2562
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่หอพัก ประจำปีการศึกษา 2562 (0) หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 7 ส.ค. 2562
Chillshopchula (0) หอพักนิสิต อาคารพุดตาน 19 ก.ย. 2562
เลือกตั้งซ่อม คณะกรรมการนิสิตหอพัก ปีการศึกษา 2562 (0) หอพักนิสิตจุฬาฯ 16 ต.ค. 2562
วันปิยมหาราช (0) หน้าพระบรมรูปสองรัชกาลและลานพระบรมรูปทรงม้า 23 ต.ค. 2562
รับ-ส่ง เสด็จพระสันตะปาปา (0) พระบรมรูปสองรัชกาล 22 พ.ย. 2562
มหาธีรราชเจ้า (0) พระบรมรูปสองรัชกาล สวนลุม 25 พ.ย. 2562
ทำบุญหอพัก-คืนสู่เหย้าหอพัก (0) หอพัก 14 ธ.ค. 2562
สำนักงานหอพักหยุดทำการ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ (0) หอพักนิสิตจุฬาฯ 28-31 ธ.ค. 2562
สำนักงานหอพักหยุดทำการ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ (0) หอพักนิสิตจุฬาฯ 1 ม.ค. 2563
มอบตัวนิสิตใหม่หอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 (0) สำนักงานหอพักอาคารพุดซ้อน ชั้น 2 3 ม.ค. 2563
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่หอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 (0) ห้องประชุม 1 สำนักงานหอพักนิสิต 7 ม.ค. 2563
นิสิตชายช่วงงานรับบาตร วันปีใหม่หอพักนิสิตจุฬาฯ (0) อาคารจามจุรี 4 8 ม.ค. 2563
ซ้อมการอพยพหนีไฟ (0) หอพักนิสิตจุฬาฯ 18-19 ม.ค. 2563
Run changes U (0) หอพักนิสิตจุฬาฯ 26 ม.ค. 2563
ฟูตบอลประเพณี จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 74 (0) สนามศุภชลาศัย 8 ก.พ. 2563
งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ (0) สนามศุภชลาศัย 8 ก.พ. 2563
อบรมเรื่องการป้องกันอัคคีภัย สำหรับนิสิตหอพักชั้นปีที่ 1 (0) โรงยิมชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 11-12 ก.พ. 2563
chill shop chula (0) หอพักนิสิตจุฬาฯ 14 ก.พ. 2563
ซ้อมอพยพหนีไฟ (ตึกพุดซ้อน ตึกพุดตาน) (0) หอพักนิสิตจุฬาฯ 18 ก.พ. 2563
ซ้อมอพยพหนีไฟ ตึกชวนชม ตึกจำปา (0) หอพักนิสิตจุฬาฯ 19 ก.พ. 2563
บำเพ็ญประโยชน์ เก็บขยะ สมุทรปราการ (0) ป้อมผีเสื้อสมุทร สมุทรปราการ 7 มี.ค. 2563
ประชุมนิสิต ชาย ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 (0) โรงยิมชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 9-10 มี.ค. 2563
ศึกษาเรียนรู้และบำเพ็ญประโยชน์ (0) มาบเอื้อง , สัตหีบ ชลบุรี 14-15 มี.ค. 2563
ประชุมนิสิต หญิง ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 (0) โรงยิมชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 16-17 มี.ค. 2563
การแจ้งอยู่หอพักต่อในปีการศึกษา 2563 สำหรับนิสิตหอพักปัจจุบัน (0) http://www.rcuchula.com/rcu_student/index.php?page=dorm_con_app.php 16-25 มี.ค. 2563
CU Open 2019 (0) จุฬาฯ 23-31 มี.ค. 2563
เลือกตั้งคณะกรรมการนิสิตหอพัก ปีการศึกษา 2563 (0) โรงอาหารหอพักนิสิตจุฬาฯ 24 มี.ค. 2563
สถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (0) จุฬาฯ 26 มี.ค. 2563
CU Open 2019 (0) จุฬาฯ 1-3 เม.ย. 2563