Server Time (On Page Load): วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ.2560 เวลา04:41 น. | ออนไลน์ 2 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ปฏิทินกิจกรรมหอพัก

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่
*จำสถานะ

สถิติ
 


กิจกรรมหอพักนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  เลือกปีการศึกษา เลือกหมวดหมู่


หัวข้อกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560
ชื่อกิจกรรม สถานที่จัด วันที่-เดือน-ปี
ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิง (0) โรงอาหาร หอพักจุฬาฯ 1-30 มิ.ย. 2560
สัมมนาเครือข่ายหอพักนิสิตนักศึกษาในประเทศไทย (0) คณะครุศาสตร์และหอพักนิสิตจุฬาฯ 2-4 มิ.ย. 2560
รับสมัครนิสิตใหม่หอพักชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (0) www.rcuchula.com 9-23 มิ.ย. 2560
... (0) สำนักงานหอพัก อาคารพุดซ้อน ชั้น 2 16-25 มิ.ย. 2560
(0) ห้องประชุม 1 ห้องประชุม 2 19-26 มิ.ย. 2560
ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิง (0) โรงอาหาร หอพักจุฬาฯ 1-30 ก.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพัก (0) บอร์ดประชาสัมพันธ์ของสำนักงานหอพักนิสิต หรือตรวจสอบผลการคัดเลือกได้ที่เว็บไซต์สำนักงานหอพักนิสิต http://www.rcuchula.com 6 ก.ค. 2560
รายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าพัก (0) http://www.rcuchula.com 10-12 ก.ค. 2560
นำเสนอโครงการ คณะกรรมการนิสิตหอพักครั้งที่ 1 (0) ห้องประชุม 1 13 ก.ค. 2560
นำเสนอโครงการ คณะกรรมการนิสิตหอพักครั้งที่ 2 (0) ห้องประชุม 1 20 ก.ค. 2560
วันมอบตัวเข้าพักในหอพักนิสิต นิสิตใหม่อาคารพุดซ้อน พุดตาน จำปา (0) อาคารพุดซ้อน พุดตาน จำปา 1 ส.ค. 2560
วันมอบตัวเข้าพักในหอพักนิสิต นิสิตใหม่อาคารชวนชม (0) สำนักงานหอพักนิสิต อาคารชวนชม 2 ส.ค. 2560
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่จุฬาฯ ระดับปริญญาตรี (0) หอประชุมจุฬาฯ 3 ส.ค. 2560
รับน้องก้าวใหม่จุฬาฯ (0) จุฬาฯ 5-7 ส.ค. 2560
รับน้องก้าวใหม่จุฬาฯ ปีการศึกษา 2560 (0) จุฬาฯ 5-7 ส.ค. 2560
เตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตใหม่หอพัก ปีการศึกษา 2560 (0) หอพักนิสิต และอาคารจามจุรี 9 8-13 ส.ค. 2560
พิธีเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ (0) หอพักนิสิตและอุทธยานจุฬาฯ 100 ปี 12 ส.ค. 2560
เปิดเทอมต้น ปีการศึกษา 2560 (0) จุฬาฯ 15 ส.ค. 2560