Server Time (On Page Load): วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา02:05 น. | ออนไลน์ 11 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ปฏิทินกิจกรรมหอพัก

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่
*จำสถานะ

สถิติ
 


กิจกรรมหอพักนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  เลือกปีการศึกษา เลือกหมวดหมู่


หัวข้อกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560
ชื่อกิจกรรม สถานที่จัด วันที่-เดือน-ปี
ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิง (0) โรงอาหาร หอพักจุฬาฯ 1-30 มิ.ย. 2560
สัมมนาเครือข่ายหอพักนิสิตนักศึกษาในประเทศไทย (0) คณะครุศาสตร์และหอพักนิสิตจุฬาฯ 2-4 มิ.ย. 2560
รับสมัครนิสิตใหม่หอพักชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (0) www.rcuchula.com 9-23 มิ.ย. 2560
... (0) สำนักงานหอพัก อาคารพุดซ้อน ชั้น 2 16-25 มิ.ย. 2560
(0) ห้องประชุม 1 ห้องประชุม 2 19-26 มิ.ย. 2560
ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิง (0) โรงอาหาร หอพักจุฬาฯ 1-30 ก.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพัก (0) บอร์ดประชาสัมพันธ์ของสำนักงานหอพักนิสิต หรือตรวจสอบผลการคัดเลือกได้ที่เว็บไซต์สำนักงานหอพักนิสิต http://www.rcuchula.com 6 ก.ค. 2560
รายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าพัก (0) http://www.rcuchula.com 10-12 ก.ค. 2560
นำเสนอโครงการ คณะกรรมการนิสิตหอพักครั้งที่ 1 (0) ห้องประชุม 1 13 ก.ค. 2560
นำเสนอโครงการ คณะกรรมการนิสิตหอพักครั้งที่ 2 (0) ห้องประชุม 1 20 ก.ค. 2560
วันมอบตัวเข้าพักในหอพักนิสิต นิสิตใหม่อาคารพุดซ้อน พุดตาน จำปา (0) อาคารพุดซ้อน พุดตาน จำปา 1 ส.ค. 2560
วันมอบตัวเข้าพักในหอพักนิสิต นิสิตใหม่อาคารชวนชม (0) สำนักงานหอพักนิสิต อาคารชวนชม 2 ส.ค. 2560
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่จุฬาฯ ระดับปริญญาตรี (0) หอประชุมจุฬาฯ 3 ส.ค. 2560
รับน้องก้าวใหม่จุฬาฯ (0) จุฬาฯ 5-7 ส.ค. 2560
รับน้องก้าวใหม่จุฬาฯ ปีการศึกษา 2560 (0) จุฬาฯ 5-7 ส.ค. 2560
เตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตใหม่หอพัก ปีการศึกษา 2560 (0) หอพักนิสิต และอาคารจามจุรี 9 8-13 ส.ค. 2560
พิธีเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ (0) หอพักนิสิตและอุทธยานจุฬาฯ 100 ปี 12 ส.ค. 2560
เปิดเทอมต้น ปีการศึกษา 2560 (0) จุฬาฯ 15 ส.ค. 2560
ประชุมหอชาย (0) โรงยิมชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ หอพักนิสิต 25 ก.ย. 2560
รับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2559 (0) จุฬาฯ 28-29 ก.ย. 2560
วันที่ระลึกวันทรงดนตรี (0) หอประชุมจุฬาฯ 20 ต.ค. 2560
วันปิยมหาราช (0) จุฬาฯ และ พระบรมรูปทรงม้า 23 ต.ค. 2560
ลอยกระทง (0) จุฬาฯ 3 พ.ย. 2560
การรับสมัครนิสิตหอพัก พักต่อในหอพักนิสิต ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (0) เว็บไซต์สำนักงานหอพักนิสิต http://www.rcuchula.com 8-15 พ.ย. 2560
งานสยามมานุสสติ (0) หอประชุมจุฬาฯ 10 พ.ย. 2560
กิจกรรมทำบุญประจำปีหอพักนิสิตและ งาน 100 ปีซีมะโด่ง (0) หอพักนิสิต 11 พ.ย. 2560
โครงการ 5 ส หอพัก รักษ์ ส สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2560 (0) หอพักนิสิตจุฬาฯ 13-17 พ.ย. 2560
วันมหาธีรราชเจ้า (0) จุฬาฯ 25 พ.ย. 2560
กิจกรรมวันภูมิพล (0) จุฬาฯ 5 ธ.ค. 2560