Server Time (On Page Load): วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา16:18 น. | ออนไลน์ 13 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


คำถามที่ถามบ่อย


นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่
*จำสถานะ

สถิติ
 

Help
การเลือกเตียง ห้อง ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต


การเลือกเตียง ห้อง ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต1. นิสิตล็อกอินเข้าสู่ระบบ
ล็อกอิน

2. เมื่อคลิกที่ลิงค์เลือกเตียงใหม่
เลือกเตียง    เลือกเตียง


3. หากยังไม่ถึงวันเวลาตามที่กำหนด จะพบเพียงประกาศบอกวันเวลา ดังภาพด้านล่าง
   
เลือกเตียง


4. หากอยู่ภายในระยะวันเวลา ตามที่กำหนด จะพบหน้าเว็บ ดังภาพด้านล่าง

นิสิตสามารถคลิกดูสถานะเตียงของแต่ละตึก ได้จากเมนู

เลือกเตียง


หรือสามารถดูสถานะเตียงแต่ละตึกได้จากเมนูหน้าแรก หรือเมนูด้านซ้ายมือ
เลือกเตียง   เลือกเตียง


5. เลือกดูสถานะเตียงแต่ละชั้น

- สถานะเตียงที่มีรูปคนอยู่ แสดงว่า ไม่ว่าง
- สถานะเตียงพื้นสีเหลือง คือเตียงที่ว่าง
- หากต้องการจองเตียงที่ว่างนั้น ให้คลิกที่คำว่า ว่าง

ดูสถานะเตียง


หากต้องการทราบว่า เตียงที่ไม่ว่างนั้น ใครจองไว้ ให้ชี้เมาส์ที่รูปเงาคน จะมีชื่อนิสิตเจ้าของเตียงปรากฏขึ้นมา
ดูรูมเมท


6. จอง-เลือกเตียง
- คลิกที่คำว่า ว่าง เพื่อเลือกเตียงนั้น
- จะมี pop up ข้อความเตือน ปรากฏขึ้นมา ดังภาพ
- หากนิสิตต้องการเลือกเตียงนั้นจริงๆ ให้คลิก ปุ่ม แต่หากไม่ต้องการเลือก ให้คลิกปุ่ม

เลือกเตียง

**หากนิสิตเลือกเตียงใหม่ เตียงเก่าที่ยืนยันไว้ หรือจองไว้ จะถูกยกเลิก และกลายเป็นเตียงว่าง อัตโนมัติ **


7. การดูสถานะการเลือกเตียง/ห้อง/ตึก

หากนิสิตยังไม่เลือกเตียงใดๆ จะมีข้อความแสดงสถานะ ดังภาพด้านล่าง

เลือกเตียง    หรือ     เลือกเตียง


หากนิสิตเลือกเตียงแล้ว จะมีข้อความแสดงสถานะ ดังภาพด้านล่าง

เลือกเตียง8. กฎระเบียบการเลือกเตียง/ห้อง/ตึก

กฎระเบียบการเลือกเตียง/ห้อง/ตึก

หอพักนิสิตหญิง

  • นิสิตหอพักหญิงตึกพุดซ้อน สามารถเลือกได้เฉพาะตึกพุดซ้อนเท่านั้น!

หอพักนิสิตชาย

  • นิสิตหอพักชายตึกพุดตาน สามารถเลือกได้เฉพาะตึกพุดตานเท่านั้่น!
    นิสิตหอพักชายตึกจำปา สามารถเลือกได้เฉพาะตึกจำปาเท่านั้น

ตึกใหม่ 17 ชั้น

  • เลือกได้เฉพาะตึกใหม่ 17ชั้น เท่านั้น

  • นิสิตหญิง สามารถเลือกห้องพักและเตียงได้ตั้งแต่ชั้น 2-12 ในช่องว่างพื้นสีเหลือง

  • ห้ามเลือกห้อง 201-205, 230-236, 428 และ 1010

  • นิสิตชาย สามารถเลือกห้องพักและเตียงได้ตั้งแต่ชั้น 13-17 ในช่องว่างพื้นสีเหลือง

  • ห้ามเลือกห้อง 1310 และ 1628